O nás       |       Kontakt         Ponúkané služby:          Audit       |       Vedenie účtovníctva       |       Poradenstvo


ADT spol. s r. o.
Poradenská audítorská spoločnosť

Šancová č.42,
811 05 Bratislava

IČO: 17328772
OR Okr. súdu Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka č. 1563/B
č. licencie SKAu 000 012

tel. : 02 / 52623511
tel./fax. : 02 / 52623512
e-mail : balaz@adt.sk
  motola@adt.sk

Audit

Naša spoločnosť ponúka realizáciu audítorskej činnosti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.

Pri klientoch väčšieho rozsahu realizujeme audítorskú činnosť výhradne formou priebežného auditu. V rámci výkonu priebežného auditu pravidelne prerokovávane s poverenými pracovníkmi výsledky priebežných zistení a doporučujeme prijatie potrebných opatrení. V prípade potreby alebo na požiadanie klienta dávame k zisteniam písomné stanovisko.

Na základe osobitnej požiadavky je naša spoločnosť schopná zabezpečiť výkon špecializovaných služieb, ktoré súvisia s audítorskou činnosťou (špecializovaný audit).